Zespół Janczowioki – pielęgnujemy naszą kulturę ludową MECENAT MAŁOPOLSKI 2017

Realizacja projektu Zespół „Janczowioki” – pielęgnujemy naszą kulturę ludową w ramach „Mecenatu Małopolskiego 2017”

Zespół „Janczowioki” – pielęgnujemy naszą kulturę ludową to kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Janczowa „Janczowska Wspólnota”. Tym razem działania stowarzyszenia wspomogło finansowo Województwo Małopolskie w ramach programu „Mecenat Małopolski 2017”. Zadanie realizowane jest od maja do listopada 2017 r. i obejmuje zakup elementów strojów ludowych dla Zespołu Regionalnego „Janczowioki” oraz przeprowadzenie warsztatów śpiewu i tańca regionalnego z profesjonalnym instruktorem. Zespół „Janczowioki” działa od 2010 r., powstał z inicjatywy samych mieszkańców Janczowej i składa się w chwili obecnej z 25 członków. Grupa regularnie ćwiczy, poszerza repertuar, występuje w obrębie gminy Korzenna i pow. nowosądeckiego. Sam region etnograficzny, który reprezentują „Janczowioki” jest bardzo interesujący. Jest to obszar przejściowy pomiędzy Lachami a Pogórzanami. Celem projektu jest kultywowanie lokalnych tradycji i integracja lokalnej społeczności poprzez organizację warsztatów śpiewu i tańca regionalnego oraz zakup elementów strojów lachowskich dla zespołu „Janczowioki”. Działania te przyczynią się do ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego jakim jest unikalny folklor rejonu etnograficznego Lachów i Pogórzan. W szerszej perspektywie celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o tańcu, śpiewie, gwarze i stroju grupy etnograficznej Lachów zamieszkujących płd.-wsch. Małopolskę.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.