Dokumenty

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Statut Szkoły Podstawowej w Janczowej

Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy